Grupa dzia豉nia Drukuj
Redaktor: Klubowicz   
23.02.2010.

Koordynator odpowiedzialny za aktywizacj uczniów, realizacj zaplanowanych celów oraz promocj efektów projektu:

 • Zespó nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych Gimnazjum nr 1 w Kosz璚inie.

Osoby i instytucje wspieraj帷e dzia豉nia klubowiczów:

 • Wspó逍racujemy z sekcj dydaktyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddzia Katowice przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu 奸御kiego i pracownikami U WNoZ.
 • Mamy kontakt z pracownikami naukowymi Politechniki Gliwickiej.
 • Konsultujemy si z koordynatorem do sp. szkolnych Polskiego Towarzystwa Przyjació Przyrody „Pro – Natura”.
 • Wspó逍racujemy z Zespo貫m Parków Krajobrazowych Województwa 奸御kiego PK „Lasy Nad Górn Liswart” oddzia w Kalinie.
 • Korzystamy nieustannie z do鈍iadczenia i pomocy pracowników Nadle郾ictwa Kosz璚in gdzie Pana Jaros豉w Mielczarek podsuwa nam co raz to nowe pomys造 projektów ekologicznych.

Pomoc przy promocji efektów dzia豉nia klubu otrzymujemy od:

 • Gmina Kosz璚in
 • Nadle郾ictwo Kosz璚in
 • GOSiR Kosz璚in
 • Dom Kultury w Kosz璚inie
 • Zespó Pie郾i i Ta鎍a „奸御k” im Stanis豉wa Hadyny
 • O鈔odek Kultury i Edukacji Regionalnej „U Myrcika”
 • si璕arnia Pa雟twa Wo幡iaków
 • Spo貫czno嗆 lokalna
Dzi瘯ujemy i zapraszamy do wspó逍racy!