Przewidywane efekty
Redaktor: Klubowicz   
23.02.2010.

Efekty rzeczowe:

  • poznanie istniejących na terenie gminy form ochrony przyrody oraz objęcie opieką przez szkołę wybranych obiektów,
  • poznanie metod badawczych czystości wód,
  • przeprowadzenie badania czystości wód w okolicznych rzekach,
  • dostarczenie informacji związanych z życiem ptaków śpiewających,
  • ustalenie przybliżonej liczby ptaków śpiewających żyjących w koszęcińskim parku,
  • przedstawienie na Festiwalu Nauki ciekawych doświadczeń przeprowadzonych za pomocą wykonanych samodzielnie urządzeń,
  • podsumowanie dokonań, jak również braków i bolączek trapiących lokalna społeczność.

Efekt ekologiczny:

Dzięki realizacji programu młodzież gminy Koszęcin będzie miała możliwość pogłębiania wiedzy i świadomości ekologicznej. Poprzez bezpośrednie zaangażowanie młode pokolenie stanie przed szansą na zwiększenie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za miejsce swego zamieszkania, uzmysłowi sobie wpływ każdego z nas na zasoby naturalne Ziemi w codziennych działaniach Jednocześnie młodzież wniesie swój własny wkład w tworzenie zdrowego środowiska w naszej „Małej Ojczyźnie” Dzięki realizacji niniejszego programu mieszkańcy gminy Koszęcin otrzymują argumenty przemawiające za koniecznością działań proekologicznych w życiu codziennym.