Reklama i promocja
Redaktor: Klubowicz   
23.02.2010.

Promocją i reklamą dokonań klubu były:

Festiwal Nauki organizowany już dwukrotnie

Na nasze zaproszenie na Festiwal odpowiedzieli goście i sponsorzy:

Dr Józef Kulisz-pracownik naukowy Politechniki Śląskiej oraz konsultant naukowy sekcji elektronicznej naszego klubu, dr Maria Fajer i dr Jan Maciej Waga-konsultanci naukowi sekcji przyrodniczej (niestety obowiązki na uczelnie nie pozwoliły im przyjechać). Michał Staszyński - wójt Gminy Koszęcin, Lucjan Karasiewicz- Przewodniczący Rady Gminy, Czesław Tyrol-szef ochrony środowiska, Krystyna Bartocha - główny specjalista kierujący oddziałem Biura Zespołów Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie. Jarosław Mielczarek - specjalista ds. Ochrony Lasów Nadleśnictwa Koszęcin, Ewa i Henryk Woźniak – właściciele koszęcińskiej księgarni(sponsorzy) oraz Magdalena Pilarska -Przedstawiciel Rady Rodziców.

Regionalne Podsumowanie "Szkoły Marzeń"

Dnia 15.09.2006r odbyło się w naszej szkole Regionalne Podsumowanie „Szkoły Marzeń” gdzie jednym z punktów (5a) były działania klubu. Zaprezentowaliśmy nasze osiągnięcia w prezentacji multimedialnej oraz za pomocą posterów stojących w głównym holu. Wszystkie dokonania klubu mogła zobaczyć lokalna społeczność władze gminy, przedstawiciele Kuratorium Śląskiego oraz Koordynatorzy Projektu.

Debata ekologiczna

Debaty organizowane przez klub dla Szkoły Podstawowej okazały się świetną reklamą po której nie trzeba było już nikogo specjalnie zapraszać i zachęcać do uczestnictwa w klubie.

Sprawozdania w lokalnej prasie

Reklamę stanowią również sprawozdania z działalności i artykuły zamieszczane w gazetce szkolnej i prasie lokalnej oraz na bieżąco aktualizowanej stronie internetowej szkoły.

Uważamy, że prezentowany projekt w pełni zaspokoi oczekiwania młodzieży. Udział gimnazjalistów w zajęciach na uczelniach, własna praca badawcza, możliwość jej prezentacji i publikacji, na koniec możliwość zdobycia wyróżnień w konkursach o zasięgu ogólnopolskim niewątpliwie wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej oraz pozwoli  jej uwierzyć, że możliwości rozwoju nie zależą od miejsca urodzenia.

Firmy i organizacje wymienione w grupie działania wspierają nas zawsze gdy tylko zwrócimy się do nich o pomoc. Najlepszą reklamą są jednak sami uczniowie którzy opuszczając mury gimnazjum nie zapominają tego co nauczyli się i nie rzadko wybierają w dalszej edukacji kierunki ekologiczne.