Marzec 2010
Redaktor: Klubowicz   
29.03.2010.

W marcu klubowicze zostali zaproszeni na prezentację multimedialną  pod tytułem: "Spitsbergen jako miejsce trzech żywiołów - morza, gór, lodowców". Pan Jerzy Burzyk pracownik Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego opisał nam przeciętny dzień uczestnika wyprawy badawczej na zimnych lodach Spitsbergenu oraz pracę w Stacji Polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk znajdującej się niedaleko ujścia fiordu Hornsund. Oprócz informacji o życiu i pracy w Stacji, Pan Jerzy opowiedział uczniom o niezwykłych walorach zmieniającej się fauny i flory podczas każdej pory roku, a wiedział dokładnie co mówi gdyż jedna z jego wypraw trwała cały rok. Na spotkaniach klubu uczniowie sami postanowili zredagować nowo zdobyte informacje, a owocem tych dociekań są następujące prezentacje.


Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Prezentacja 4

Prezentacja 5